Electrische auto

Aanschaf

Wie nu een nieuwe auto wil aanschaffen zal zeker ook kijken of een electrische auto wel past in het budget. Een van de redenen zal dan zijn dat een electrische auto goed is voor het milieu. Maar is een electrische auto echt wel zo goed voor het milieu?

Om het effect op de CO2 uitstoot te bekijken vergelijk ik een electrische auto met een moderne auto op benzine met dezelfde capaciteiten. Als basis voor de berekening heb ik dezelfde eenheden gebruikt als in het Kyoto protocol. Vloeistoffen zijn daarin vermeld in kg (niet in liters) en gassen in m3, waarbij die zijn omgerekend naar een kubieke meters van atmosferische druk bij een temperatuur van 15 graden Celcius (een Normaal m3 of Nm3). De energie waarden zijn in MJ (Mega Joule), dus niet kWh of kcalorie. De gekozen waarden komen uit de “Nederlandse lijst van Energie dragers en Standaard CO2-emissie factoren” van januari 2010.

Benzine

Tussen het oppompen van ruwe olie en het draaien van de wielen zit een hele reeks overgangen die allemaal verlies geven:

 • het oppompen van de ruwe olie: -3% (rendement 97%);
 • transport over zee: -1% (rendement 99%);
 • in de raffinaderij verwerken tot benzine: -15% (rendement 85%);
 • het transport naar de benzine pomp: -1% (rendement 99%);
 • en het verlies in de motor van de auto: -70% (rendement 30%).

Al deze rendementen geven een totaal rendement van 24,24%, er gaat dus 75,76% verloren.

Centrale op aardgas

Een electrische centrale op aardgas is veel minder vervuilend dan bijvoorbeeld een kolencentrale. Ook hier weer een hele keten van verliezen:

 • het transport vanaf het aardgasveld in Nederland: -3% (rendement 97%);
 • verbranden van het gas in de centrale en omzetten naar electriciteit: -60% (rendement 40%);
 • electriciteitsnet hoogspanning: -5% (rendement 95%);
 • trafo’s voor omzetten naar laagspanning: -5% (rendement 95%);
 • laagspannings netwerk: -8% (rendement 92%);
 • rendement van de electromotoren: -10% (rendement 90%).

Het totale rendement is dus maar 28,99%, er gaat 71,01% verloren.

Berekening

Benzine heeft een verbrandingswaarde van 44MJ/kg en stoot daarbij 1,636 kg CO2 uit. Door het slechte rendement blijft er maar 24,24% van de 44MJ/kg over, dat is 10,74MJ/kg benzine.

Omgerekend naar kg CO2 per 1MJ is dat 1,636 kg CO2 / 10,74 MJ =
0,152 kg CO2 per MJ voor benzine.

Aardgas heeft een verbrandingswaarde van 31,65MJ/m3 en stoot daarbij 1,79 kg CO2 uit. Door het slechte rendement blijft er maar 28,99% van de 31,65MJ/m3 over, dat is 9,18MJ/m3 aardgas.

Omgerekend naar kg CO2 per 1MJ is dat 1,79 kg CO2 / 9,18 MJ =
0,195 kg CO2 per MJ voor electra (voor een “schone” centrale op aardgas).

Conclusie

Bij gelijkblijvende energie hoeveelheden stoot een benzine auto 0,152 kg CO2/MJ uit en een electrische auto 0,195 kg CO2/MJ. Dus een electrische auto stoot meer CO2 uit dan een benzine auto….!

Opmerkingen

 • Een bezine auto verliest zijn energie door de radiator. In de winter wordt hiermee de auto verwarmd. Een electrische auto heeft geen radiator. Om de auto te verwarmen is dus extra energie nodig;
 • aardgas is een “schone” energiebron voor de electriciteits centrales. Een kolencentrale stoot circa 80% meer CO2 uit. Als niet zeker is waar de nodige elctriciteit wordt opgewekt bestaat de kans dat er kolen verstookt worden voor de “schone” electrische auto;
 • groene stroom uit bio brandstof lijkt wel groen, maar ook dan is er meer CO2 uitstoot dan bij aardgas. (De ooit opgeslagen hoeveelheden kooldioxyde komen bij verbranding weer vrij);
 • windmolens, zonnecellen en waterkracht zijn CO2 vrij. Dus als je 100% zeker weet dat je energie van CO2 vrije bronnen komt of met een zonnecel op het dak van het huis en daarmee de accu’s van de auto opladen is inderdaad CO2-vrij auto rijden;
 • electrische auto’s vervuilen het stadse milieu minder omdat de meeste CO2 bij de centrale vrij komt;
 • andere giftige stoffen en roet, zoals NOx, worden in de benzine auto in de katalysator opgevangen, maar komen voor een electrische auto via de electriciteit centrale wel in het milieu terecht.
 • Het produceren van de accu’s in de electrische auto heb ik buiten beschouwing gelaten.

In “gewone” taal

Als een auto gemiddeld 1 liter benzine gebruikt op 18 km dan is dat omgerekend 1kg benzine op ongeveer 25 km.
Er komt dan 1,636 kg CO2 vrij of 65,44 gram CO2 per kilometer.

Voor een electrische auto met dezelfde rij-eigenschappen, dus 10,74MJ afgegeven vermogen, is de uitkomst van dit sommetje:
10,74 x 0,195 = 2,10 kg CO2 of 83,95 gram CO2 per kilometer!!!!!!!

En…

je gaat toch maar electrisch rijden omdat het klimaatakkoord dat wil, zelfs zonder voldoende eigen energievermogen. Dat betekent dat je electra nodig hebt. En jij niet alleen, maar vele duizenden in 2020! Waar komt die energie vandaan?

 • Windmolens, nee, we hebben net genoeg  om het gewone leven draaiende te houden dus er moet extra bijgestookt worden.
 • Kolen? Nee, dat geeft te veel CO2.
 • Biomassa? Nee, daar is niet genoeg van.
 • Kernenergie hoorde ik laatst. Maar dat  is het allerlaatste redmiddel, waarmee we vele generaties na ons opzadelen met gevaarlijk afval. Dat moet absoluut uit het wensen pakket geschrapt worden en wie het toch aandurft dit te noemen moet gestraft worden.

Dus nee, electrisch rijden lijkt me geen goed plan. Alternatief vervoer bedenken of de mobiltiteit anders  regelen zijn deengie oplossingen. Hele uitdaging!

Wie durft er nog te zeggen dat een electrische auto goed is voor het milieu?