Wereldbevolking

Groei

Schattingen geven aan dat de wereldbevolking geleidelijk is toegenomen van 300 miljoen 2000 jaar geleden via 1 miljard omstreeks 1800 naar 7 miljard in 2011. Die 7 miljard (7.000.000.000) mensen op aarde is het dubbele van de 3,5 miljard in 1965. Een verdubbeling in maar 46 jaar! Als deze groei zo doorgaat dan zullen er in 2072 14 miljard mensen zijn en in 2132 zelfs 28 miljard, waarna de groei gelijdelijk stopt.

De wereld is vol.

Maar groeicijfers uit Europa, Amerika, China, Afrika en Zuid-Amerika geven aan dat er vermoedelijk 9 miljard mensen in 2050 zijn, waarna een stabilisatie optreedt.

De groei in Europa is bijna stabiel, maar in Afrika en Zuid-Amerika begint de groei nu pas echt op gang te komen.

In onderstaande grafiek is de groei te zien.

Groei van dewereldbevolking

De rode stippellijn is de doorgaande groei tot 28 miljard, de groene lijn is de lijn naar de verwachtte stabiele toestand van 9 miljard.
De gegevens zijn afkomstig uit het VN rapport: UN Population Fund: UNFPA: state of world population 2012.
In dat rapport staat onder andere dat de groei tussen 1450 en 1800 is gekomen door ontwikkeling van nieuwe gewassen en na 1800 door de verbeterde hygienische en medische omstandigheden.

En ook staat daarin dat de wereldbevolkingsgroei zich lijkt te stabiliseren, waardoor in de grafiek gelukkig niet de rode gestippelde lijn wordt verwacht, maar de groen lijn.

Wat betekenen deze getallen?

De aarde heeft een oppervlakte van 511.936.500 km2, hiervan is 70% (362.030.000 km2) oceaan en zee.
Van de overblijvende 30% (ongeveer 150.000.000 km2) is niet meer dan de helft bewoonbaar. Bergen, woestijnen, poolgebieden, rivieren, meren en moerassen zijn niet bewoonbaar ook al zullen er vast wel een aantal mensen te vinden zijn. Op het resterende deel, dus zo’n 75.000.000 km2, woonden er in 1974 4.000.000.000/75.000.000=53 mensen op 1 km2, in 2011 al 94 op 1 km2 en als de wereldbevolking in 2050 stabiel is op 9 miljard zelfs 120 op 1 km2 !

Heel vrij vertaald betekent dit dat je nu al na elke 1000 meter al bijna 10 mensen bent tegengekomen en in 2050 al bijna 11 mensen, niet in de stad, maar ook in rustige natuurgebieden, midden op de Veluwe en in het rustige centrale deel van Frankrijk. Gezellig druk dus.

Nog vrijer vertaald is dit 2 mensen per voetbalveld. En op dat ene voetbalveld moet dan ook nog eens al het eten verbouwd worden en er moet een woonplekje op dat voetbalveldje staan.

wereld-3
2 mensen op 1 voetbalveld

En dan vergeet ik voor het gemak maar even dat er ook een flink stuk bos moet zijn voor het omzetten van CO2 in zuurstof en ook een stukje infrastructuur om al die mensen met elkaar te verbinden, hun afvalstoffen af te voeren en ze van energie te voorzien. En ook nog een flink stuk industrie om bouwstoffen en gereedschappen te maken, om energie op te wekken, om water te zuiveren, enzovoort.

Een gezin van 4 personen heeft dus minder dan 2 voetbal veldjes met een huisje erop, lijkt wel erg knus maar van die 2 voetbalveldjes moet dus wel alle eten en drinken komen.

Gelukkig wonen veel mensen gestapeld en in grote steden, zodat er wat meer ruimte is voor landbouw en infrastructuur.

Wanneer gaat de wereldbevolking krimpen?

Zoals hierboven al gezegd, gaat de groei waarschijnlijk tot ongeveer 2050 door. Met name in Afrika en Zuid-Amerika. Maar daarna zal er geen krimp optreden, dan moet er meer gebeuren.

Krimp wil zeggen dat de wereldbevolking zichzelf niet meer reproduceert ofwel dat er minder mensen bijkomen dan er overlijden. Hoe beter de medische wereld is hoe hoger de gemiddelde leeftijd wordt en hoe kleiner de kindersterfte. Dit werkt groeibevorderend.

De krimp kan alleen intreden als het sterftecijfer groter is dan het geboortecijfer, dus als er minder kinderen bijkomen of als er meer mensen dood gaan.

Minder kinderen kan door geboorteregeling, dat is vrij eenvoudig in te zien.

Geboortebeperking

Meer overlijdens kan niet door menselijk handelen bereikt worden. Ook al vallen er in een oorlog duizenden slachtoffers, het is een drup op de gloeiende plaat: 1000 op de 9.000.000.000 is niet te merken, hoe barbaars dit ook is. Overigens is er steevast na ieder oorlog een geboortegolf, dus dat compenseert de verschrikkelijke verliezen.

Natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, wervelstormen, enzovoort, zijn ingrijpend, maar hebben geen effect. Een inslag van een grote meteoriet zou wel gevolgen kunnen hebben, maar onze kennis van de ruimte is zo groot dat we iets dergelijks al lang van tevoren zien aankomen en zelfs die bedreiging kunnen “wegsturen”.

Een superknal op de zon zou ons dagelijks leven danig in de war kunnen schoppen, maar heeft ook niet de blijvende krimp tot gevolg, tenzij de aarde als planeet mee ontploft……

Veel sterker wordt een epidimie zoals in de Middeleeuwen de pest.

Wereldwijde epidemie

Er zijn al wat resistente bacteries in de samenleving aanwezig, maar dat is nog niet genoeg. Het gaat om een zeer besmettelijke en zeer dodelijke multiresistente bacterie of virus die zich ook nog eens heel snel en wereldwijd kan verspreiden. Alleen dan zal de mensheid krimpen, zoals in de tijd van de dinosaurussen er plotseling iets gebeurde waardoor er een massale sterfte optrad.

Maar, geen nood, de mensheid blijkt een enorm zelfregelend mechaniek te zijn: als er ergens teveel mensen zijn treedt vanzelf een krimp op. Dus na 2050 zou de invloed van dit zelfregelende wel eens effectief kunnen zijn.

Conclusie

De conclusie moet zijn dat we samen toch wel heel erg zuinig moeten zijn met de aarde, dat we de landbouwgrond niet moeten verkwanselen met het kweken van gewassen voor de industrie, zoals sojabonen, suikerrietĀ  of palmen voor bio-diesel en dat we de lucht zuiver houden, dat we veel minder vlees eten, dat we minder energie slurpen.

Maar over een paar jaar zijn alle minerale energiebronnen uitgeput, dus dan moeten we vanzelf wel verder met schone zonne- en windenergie of met kernfusie.

Ethische kwesties

Vraagtekens zou je ook kunnen zetten bij ethische zaken zoals bijvoorbeeld kinderbijslag, IVF-behandelingen, draagmoederschap. En ook het bewust niet propageren van geboorte beperking, zoals dat nog steeds gebeurt uit vooral religieuze overwegingen. En ook wettelijke regelingen zoals in China kunnen geen stand houden.

En voor de rest is het afwachten hoe we met 9.000.000.000 mensen gezellig de wereld bevolken, ik kan je nu al vertellen dat ik dat niet zal meemaken.

Hou je taai allemaal en gebruik je verstand.